האם רעיון ההתחברות בכלל מעשי?

ברור שאצל רבים וטובים משני הצדדים, השנאה המצטברת כלפי הצד השני מפעפעת עמוק ביותר.
לכל אחד סיבותיו המוצדקות עימו, אף שכולן נובעות מהטעות שבלב הסכסוך ומנזקיה, טעות שאותה הצליחה עד עתה ההנהגה הנוכלת הפלשתינאית לדורותיה לנצל לתועלתה האישית. טעות שאיפשרה למדינות ערב וכיום מאפשרת לאיראן לנסות ולנגח את זכות קיומה של ישראל ולהצדיק מלחמות נגדה!!
כתוצאה מהשנאה האמורה, לחלק מהציבור נדרש זמן ארוך יחסית כדי לעכל את האמת הטובה ואת מסקנתה כמוצג לעיל, ואילו לאחרים חששות כבדים ומובנים ממסקנה זו. לרבים שכבר ישכילו לעכל את הממצא, הפתרון הנובע ממנו נראה תחילה כהזוי שבהזויים. אולם,
מחד, הקרקע בקרב הציבור הפלסתינאי הנחוצה עבור התהליך ההיסטורי המדהים, נמצאת כיום בדרגות הבשלה מתקדמות שיפתיעו את הציבור בישראל.
מאידך, עם ישראל, המעכל יותר ויותר את המבוי הסתום בו הוא נמצא כיום, כבר התנסה בהצלחה, ברוב חלקו הלא חרדי, בתהליך מיזוג הגלויות. עקב זאת, יש בכוחו הרוחני, בנסיונו הרב, בעושרו התרבותי ובתיחכומו הביצועי, כדי להתגבר על המכשולים הצפויים, אם רק יהיה מודע להם ויערך לקראתם כראוי.

האפשרות להשגת שלום בארץ ישראל השלמה ללא בעיה דמוגרפית משמעותית, ואיתה היכולת לפתור את הבעיות החברתיות שחומרתן רק מתגברת כיום כתוצאה מההידרדרות הכלכלית בעולם, יש בהן כדי לאפשר לרוב הציבור הישראלי להתגבש במידה הנדרשת לשם עמידה באתגר התרבותי היומרני שמציבה בפניו תוכנית ההתחברות.

לסוף ההסבר – משמעויות אזוריות ואיסטרטגיות