עלון ההתחברות בעברית

הפתרון האיסטרטגי– התחברות:

מאחר שפתרון שתי המדינות אינו טומן בחובו טובות לתושבי האזור ואף אינו בר השגה, ומאחר שרעיון המדינה הדו-לאומית כבר הוכיח עצמו כצרה צרורה במקומות אחרים, הרי שלאור כל מה שכבר הוצג בדף הבית של האתר, הפתרון מתמצה בחזרה של מרבית הפלשתינאים לעם ישראל – התחברות של שלום בין הפלשתינאים ליהודים בא"י המערבית ויצירה של מדינת אחת ללאום אחד, ללא כל כפיה דתית. זהו פתרון צודק ומוסרי, שיתבצע מתוך הכרה ובחירה חופשית ושביכולתו לשחרר הן את הפלשתינאים והן את היהודים מהטרגדיה של הסכסוך במזרח התיכון.

התחברות מהי?

ההתחברות מציעה ליהודים ולפלשתינאים כאחד, מהלך של שינוי תודעתי: על הצדדים להבין שבעת שהיהודים חיו כ-2000 שנה בגולה ושימרו את תודעת הלאום והמולדת בעזרת דבקותם חסרת הפשרות בדתם, דבקו מרבית הפלשתינאים, שאבותיהם נמנו על עם ישראל, בצורה חסרת פשרות באדמת המולדת, אך בעקבות אינוסם על ידי הכובשים הזרים לדתות זרות, איבדו את זהותם הלאומית האמיתית.

התחברות כיצד?

ללא כפייה דתית יקבלו הפלשתינאים שירצו בכך הכשרה לקראת השתלבותם מחדש בעם ישראל. ההכשרה תכלול את השפה העברית, התרבות העברית, ההיסטוריה של ארץ ישראל ושל עם ישראל, התנ"ך והכרה של המסורת היהודית והמוסר היהודי. ההכשרה תנטרל את ההסתה שהוסתו הפלשתינאים כנגד אחיהם היהודים ותאפשר להם להיות אזרחים שווים במדינת ישראל המורחבת. ההכשרה תבוצע בהדרגה, בתנאי אולפן, בהיקף של רבבות משתלבים בשנה. מהבחינה הדתית הקירבה בין היהדות לאיסלם בבסיסם גדולה ואין הצדקה להמשך הסכסוך בגין ההבדל ביניהם. דיאלוג בין דתי בארץ הקודש יתרום להרגעת המתיחות בעולם. פלשתינאים שלא ירצו להתחבר יקבלו מעמד תושב, כמו תושבי מזרח ירושלים ובעלי גרין קארד בארה"ב.

במקביל יקבלו היהודים הכשרה להכרת התהליך ההיסטורי במסגרתו הופרדו מהם אחיהם הפלשתינאים, ולהכרת תרבותם, כדי שיוכלו לקבלם כאזרחים שווים במסגרת לאומית אחת ולפרוק את השנאה שהצטברה בקרב חלק מהם עקב הצלקות הרבות שהמאבק על ארץ ישראל הותיר אצלם. בכך תהפוך הכשרת הלבבות לכור היתוך שילכד את תושבי הארץ.

האם ההתחברות אפשרית?

רבים מקרב תושבי הקו הירוק לסוגיהם יפקפקו באפשרות להחזיר את הפלשתינאים לעם ישראל. הרי מלחמות אחים ופילוגים הם לחם חוקה של ההיסטוריה. אולם מרבית תושבי יש"ע שזקניהם זוכרים עדיין את שלטון ירדן ומצרים עד שנת 1967, למדו לאחר מכן להעריך את יתרונות שלטון ישראל, וכבר הספיקו ללמוד, לאחר ישום הסכמי אוסלו וכל אשר התרחש בעקבות זאת, את משמעות השליטה בהם של ההנהגות הפלשתינאיות השונות. כיום כל בר דעת מקירבם יודע שהאסון הגדול ביותר שיכול לקרות להם הוא הקמת מדינה פלשתינאית. כאשר מוצף בפניהם מוצאם המשותף עם היהודים, דבר הידוע לרבים בקירבם, חזרתם לעם ישראל בצורה המוצעת כאן הינה הפתרון שהם מעדיפים לעצמם ולילדיהם. גם הבדואים הישראלים שהפגינו בעבר נאמנות רבה למדינת ישראל ורובם שרתו בצה"ל, במידה רבה עקב הידע בקירבם על מוצאם מעם ישראל, הפכו בחלקם בשנים האחרונות לעוינים למדינה, עקב היחס המתנכר וכפוי הטובה כלפיהם שהפכם לאזרחים סוג ג'. רובם ישמחו לקראת האפשרות לחזור לעם ישראל בשיטה המוצעת, תהליך שניסה דוד בן גוריון לבצע כבר בשנת 1956 כאשר הקרקע עדיין לא היתה בשלה לכך. לאחר שתהליך התחברותם של תושבי יו"ש והבדואים הישראלים יוכתר בהצלחה, יתקנאו באלה חלק מהאחרים היושבים כיום ממערב לירדן, ויתחברו אף הם. כדי שהתהליך יהיה מקובל גם על היהודים, הוא לא יחול על הפליטים הפלשתינאים החיים מחוץ לארץ ישראל המערבית, פרט לחריגים מועטים ביותר במספרם.

יתרון ההתחברות:

הפלשתינאים והיהודים ישתחררו מטרגדיית הטרור ויפנו את כל מרצם לכיוון קונסטרוקטיבי, ובעזרת יתר העולם, שיירתם לעזור בפתרון הסכסוך שבמוקד הטרור העולמי, תיהפך ארץ ישראל למוקד של פריחה ושגשוג חסרי תקדים לכל תושביה. אווירת השלום תאפשר לרבים מיהודי התפוצות הסובלים מאנטישמיות ואינם מעוינים בהתבוללות בניהם, לעלות לישראל. פלגים בעם שהמחלוקת ביניהם היא בנושא פתרון הסכסוך בארץ יוכלו להתמזג ולתרום ליציבות שלטונית.

שלום במזרח התיכון יאפשר הקמה הדרגתית של שוק משותף בין ארצות ערב לישראל. במסגרת זו יבואו לידי ביטוי מחד, המשאבים, כח העבודה וגודל השוק הערבים, ומאידך, הכשרון הטכלונוגי הישראלי. הפלשתינאים המעורים בתרבות שני הצדדים יתפסו מקום מרכזי בהתפתחות הכלכלית של האזור.

התכנית הטקטית

(הוכנה בסיוע דוד איש שלום, יוזם תהליך אוסלו, שהבין את טעותו הגדולה והצטרף לתנועת ההתחברות)

רוב הפלשתינאים הבוגרים ביו"ש מעדיפים את שלטון ישראל על פני שלטון השחיתות של הרשות הפלשתינאית והרצחנות של החמאס, לאחר שהוטעמו מנחת זרועם של גורמים אלה בעשרים השנה האחרונות!
עובדה זאת יכולה להוות בסיס להסדר בעיית ארץ ישראל, שיזכה ללגיטימיות בינלאומית על בסיס משאל עם בקרב הפלשתינאים בו הם יוכלו להצטרף להסדר המוצע, לדחותו או לדחות את החלטתם.
מאחר ששום מנהיג ערבי אינו יכול לוותר על אדמה שהייתה אי פעם בשלטון האיסלם, ההסדר יתבצע מול האוכלוסייה ולא מול מנהיגים כלשהם.

פלשתינאים שיצטרפו להסדר יידרשו לעמוד בתהליך של השתלבות בשלום בישראל, שאבן הראשה בו התחייבות להימנע מהסתה, ומכל פעילות אנטי ישראלית.
בתמורה יוקנו בהדרגה למצטרפים, בתהליך מנוטר ביטחונית מראש ובדיעבד, זכויות כגון: אפשרות לעבודה בישראל, מעבר מהיר במחסומים,
תושבות קבע בישראל, ובשלב מאוחר, דרך החזרת רוב האוכלוסייה לעם ישראל – אזרחות מלאה בדרך של תהליך ההתחברות, בצורה שתמנע היווצרות של בעיה דמוגרפית.
הנתונים מבדיקת השטח מלמדים שקיימת סבירות גבוהה ביותר שלאחר תהליך של הכנה רצינית והסרת איום הטרור הפנים פלשתינאי, תבחר מרבית האוכלוסייה הפלשתינאית ביו"ש להצטרף להסדר.

אבן יסוד חיונית להצלחת המהלך היא מדיניות התגמול החיובי למשתלבים בשלום בישראל, ומנגד, מדיניות התגמול השלילי לאלה הממשיכים בהסתה וטרור כנגד ישראל.
באזור בו יושג רוב גדול דיו של מצטרפים פלשתינאים להסדר, תחיל ישראל את החוק הישראלי, תוך הסרת המחסומים בינו לבין תחומי הקו הירוק.
במסגרת השלב האחרון להסדר, לפני כל תושב קבע פלשתינאי, תפתח, כאמור לעיל, אפשרות לבקש להתחבר לעם ישראל – שזו זכות השיבה האמיתית,
תוך השלמת השכלה בתרבות היהודית אך ללא כפיה דתית. מי שיישאר בדת זרה, לא יוגדר כיהודי אלא כ-בן ישראל.
המתחברים ישבעו לנאמנות לעם ישראל ועל אי השתייכותם לעם הערבי ויקבלו אזרחות ישראלית מלאה לרבות זכות ההצבעה לכנסת.

לפי הניסיון המצטבר בשטח, הפצה רצינית של המידע לגבי מוצאם האמיתי של הפלשתינאים והאינוס שנעשה לאבותיהם על ידי הכיבוש הערבי,
יש בה כדי להוציא את העוקץ מהשנאה ההדדית, ולתרום לכך, שלאורך זמן, חלק ניכר מהפלשתינאים יחפצו לחזור לכור מחצבתם, כשאצל חלקם הדבר מבוקש כבר כיום.
תוך שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המתחברת להסדר, וישנם כבר כיום מנהיגי שטח רבים שיסייעו בנושא, ישראל תנטרל את יכולתם של ארגוני וגורמי הטרור לחבל בתהליך
על ידי הסתה, הטלת אימה וטרור על האוכלוסייה הפלשתינית, או ביצוע פיגועים בישראל.

חלק הכרחי ושלב מקדמי בהסדר חייב להיות חקיקת חוקה בהתהוות (אין צורך בהסכמה על חוקה מלאה),
שתכלול סעיף ראשי העוסק בהגדרת מדינת ישראל כמדינת העם היהודי וסעיף לאיסור ההסתה נגד העם היהודי ומדינתו.
סעיף נוסף יקשור זכויות דמוקרטיות של הפרט במילוי חובותיו לציבור ובכך ישראל תהפוך לפורצת דרך בעולם כ"דמוקרטית הזכויות והחובות".
תפיסה החורגת אמנם מדפוס הדמוקרטיה הליבראלית, אך המבוססת על ההכרה כי חברה אנושית אינה יכולה להתנהל רק על בסיס זכויות ללא חובות ואחריות של פרטיה.
החובה הראשונה שתוגדר תהיה החובה שלא לחתור תחת עצם קיומה, חוקתה וביטחונה של המדינה.

בחירתם של מרבית הפלשתינאים בשלטון ישראל, אפשרות ההתאזרחות והשגת זכויות הצבעה לכנסת, ותיקון המתבקש מהאינוס בעבר, לשם השגת השלום המיוחל,
יהוו את הבסיס ללגיטימיות של ההסדר ואימוצו על ידי הקהילייה הבינלאומית.
הבטן הרכה של המערב במאבקו באיסלם הקיצוני – קיפוח הפלשתינאים, תהפוך לבטן הרכה של האיסלם הקיצוני,
שלא רק שביצע את האינוס בניגוד מפורש להוראת הקוראן (סורה 2 "אין מקנים דת בכפיה"), אלא שבשם קורבנות האינוס הוא מנגח את ישראל ואת המערב.

חומרים נוספים:

כדי לקבל את תגובתו לתכנית ההתחברות של האמן והפובליציסט דודו אלהרר ניתן כאן לקרוא את אפשרות ממשית לשלום בר-קיימא

כדי לקבל ידע רחב יותר ביכולתך  להוריד את ספרון ההתחברות למחשבך.

כדי להעמיק את הידע הן בנושא השורשים והן בנושא הפתרון, ביכולתך להזמין את הספר לא ישא אח אל אח חרב. על הספר:

הספר לא ישא אח אל אח חרב מפרט את תוצאותיו של מחקר מקיף על ההיסטוריה של ארץ ישראל באלפיים השנים האחרונות מנקודת ראות דמוגרפית. בניגוד לסברה המקובלת, שהינה חסרת כל בסיס עובדתי כלשהו, על כך שכמעט כל יהודי ארץ ישראל עזבו את ארצם, הספר מציג את הגזירה שהוצאה בשנת 1012, בשם החליף הפטימי אל חאכם, כנקודת המפתח למצב שנוצר בארץ ישראל.

עד לאותה שנה היוו הנוצרים שאינם מעם ישראל רוב גדול באוכלוסיית ארץ ישראל. הגזירה דרשה מכל מי שאינו מתאסלם לעזוב את הארץ. לאחר שרוב הנוצרים עזבו, חזר עם ישראל להיות רוב בארצו אך נאלץ להתאסלם למראית עין – בביתו המשיכו בניו לקיים את מצוות דתם המקורית. עקב שינוי שם הארץ, על ידי קיסר רומי, מיהודה לפלשתינה, נקראים כיום אנוסים אלה של עם ישראל שאיבדו את זהותם המקורית – פלשתינאים.

הספר גם מפרט בנושא תכנית ההתחברות ומתאר כיצד הצליחו הפלשתינאים ממערב לירדן שמספרם כיום הינו כשלושה מיליון (כולל אלה הנקראים ערביי ישראל) להערים על אחרים וליצור את הרושם שמספרם מתקרב לחמישה מיליון.

דבריה של העיתונאית והסופרת הבריטית מלאני פיליפס לערוץ 1 על ההסברה הישראלית ועל פתרון שתי המדינות: