משמעויות אזוריות ואיסטרטגיות

באמור לעיל לא ייגמר השינוי הנדרש במזרח התיכון. התקופה הסוערת הנוכחית בעולם הערבי, גם כאשר זו תישכך במידה כזו או אחרת, אין ביכולתה לפתור את בעיות העולם הערבי. הבעיות שם עמוקות הרבה יותר מעבר להחלפת שליט או שיטת שלטון, שקיים סיכוי שאף יחמירו את המצב.
השימוש החשוב לכשעצמו בפייסבוק, כבר הציג קבל עולם, שאין בו כדי להבטיח שהעולם הערבי בן תקופתנו יהיה מסוגל לנטוש את תרומתו השלילית לעצמו ולאנושות, על דרך השנאה, ההרס והטרור, הנעשים בתואנה של רצון לחידוש את תהילת החליפות המוסלמית.
מה שנקרא תחילה האביב הערבי, אינו מוביל להפסקת השליליות האמורה ואינו מאפשר לעולם הערבי לתרום את חלקו בצורה חיובית ובונה לקידום האנושות, כפי שאכן תרמה החליפות המוסלמית בתחילת דרכה ואף זהרה אז בבדידותה בתרומה זו.
הסרת הסכסוך היהודי-פלשתינאי מסדר היום ואיתו כיבוי להבות השנאה כלפי ישראל, יאפשרו לעם ישראל המאוחד לחזור ולמלא את תפקידו ההיסטורי כעם סגולה ואןר לגויים, ולשתף פעולה עם יתר עמי האזור על מנת להצעיד את המזרח התיכון כולו לעתיד שבו רוצים רוב תושביו.
ההסבר שהסכסוך בארץ נובע מאינוס יהודים בידי האיסלם הקיצוני, אינוס האסור באיסלם, יגרום לבעיית ארץ ישראל, שהיא כיום הבטן הרכה של המערב, להפוך לבטנו הרכה של האיסלם הקיצוני.

ולכל המודאגים – במצב הקשה שנוצר באיראן עם החרפת הסנקציות נגדה, תשתמש ההנהגה האיראנית בכל סולם שיאפשר לה לרדת בכבוד מהעץ הגבוה של הנשק הגרעיני עליו טיפסה. השיחות הנוכחיות בין המעצמות לאיראן הן התחלה בכיוון הנכון, אבל בינתיים לא נראה שתוצאותיהן ישיגו לשני הצדדים דבר מעבר לרווח של זמן – כלומר דחיית מועד התפוצצות הבעיה תוך התקרבות מסוימת בין הצדדים. פתרון מכובד וצודק לסכסוך היהודי-פלשתינאי ולפיו כמו באיראן, מוסלמי אינו חייב להיות ערבי, בהחלט עשוי לתת להנהגה האיראנית תרוץ מוצלח לנטישת המסלול הגרעיני, גם אם הבשלת תהליך הנטישה תארך מספר שנים.
אם התוצאה המיוחלת לא תתממש, תוכל ישראל, בעזרת פתרון ההתחברות, לרתום יותר שותפות למאבקה הצודק, מה שיסייע לרסן את איראן בדרך המוח, ואם צריך, אז גם בדרך הכוח. זאת, תוך מזעור הנזקים שאיראן תצליח לגרום. נזק גדול שכבר נגרם לישראל בגלל איראן הוא הגדלה משמעותית של תקציב הביטחון, דבר שעלול להמשיך ולהכביד על מצבם הכלכלי של אזרחי ישראל. לעומת זאת, פתרון צודק לסכסוך בארץ ישראל במצב בו הבעיה האיראנית עדיין לא נפתרה, יאפשר למדינות ערביות, ובראשן סעודיה ומדינות המפרץ, ואף יחייבן, לשתף פעולה עם ישראל בנושאים בטחוניים וכלכליים. מציאות חדשה תגרום לשיפור מתמשך בריווחתם של תושבי המזרח התיכון בכלל ושל תושבי ארץ ישראל בפרט.

לסיום ההסבר ולחזרה לדף הבית והמשכו – נא לסגור לשונית זו של הדפדפן